صفحه 105
ازشادابی توکه چشمه ها پرجنب جوش است و از مظلومیت تو است که موج ها ارام است انسان های تشنه علم را
تو سیراب میکنی
. کشیدن رنج های ریگ های بیابان به دلیل صبر تو است با شنیدن نام توگیاهان رشد میکنند و
شاداب می شوند
، به این دلیل است که برگ باران تو را میشناسند. توهم گل های باغ شهادت را میشناسی وهم
تمام گل ها(شهیدان) تورا میشناسند. دیگر غریب بودنت تمام به پایان رسید
، تو آشنای بی اشنایان هستی کاش
من هم در زمان تو زندگی میکردم
، خیابان های مشهد مقدس ازتو شناخت دارند.
صفحه 106
:1بارسیدن زمان تولد حضرته مهدی {عج} گویی بهار جان بخش ازراه رسید وجان ها زنده شدند. پس از جای
خود بلندشو زیرا عید عارفان و عاشقان ازراه رسید
:2باجامعه ویژه عارفان و درویشان ارام و ساکت در گوشه ای منشین به پا خیز زیرا جهان از نو زنده شده است
:3گلستان از شادی طرب پراز گل های لاله شده است زیرا پادشاه زمین و اسمان از راه رسیده است
:4اماده باش که مطابق فرمان او باشی و به هوش که نجات بخش تمام هستی از راه رسید
صفحه 1
*دلی دارم که خریدار محبت است وبازار محبت به خاطر او رونق دارد
*لباسی برای دل دوختم که پود پارچه اش از رنج وتار ان از محبت است
*درد ودرمان و وصل وهجران من همه بخاطر وجود یار است
*اگر قصاب پوست تنم را بکند باز هم جانم از جان یار جدا نمی شود
*گاهی از قبرستان گذشته ام وقبر انسان های ثروتمند وفقیر را دیده ام
*نه فقیری بدون کفن خاک شده ونه ثروت مند توانسته با خود بیش ازیک کفن برده

*ای دل از خداوند غافلی چه فایده دارد؟فرمان بر نفس خود و شیطان هستی چه فایده دارد
*ارزش تو از فرشتگان بیش تر است اما تو ارزش خود را نمی دانی چه فایده دارد
*کاری نکن که دچار مشکل وسختی شوی ودنیابااین گسترده ای به نظرت تنگ وناراحت بیاید
*وقتی فرداقیامت فرا رسیدوفرشتگان نامه اعمال توراخواندن توازدیدن کارهایت خجالت زده می شوی

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت نهم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت هشتم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت هفتم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت ششم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت پنجم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت چهارم

معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت سوم

تو ,های ,ها ,تمام ,محبت ,هستی ,چه فایده ,است که ,ازراه رسید ,گل های ,انسان های

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دکمه ساز / آیگاز / چوبیجات / شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / خرماها / پیکنیک کو / میگوکده / طوطیبازار / پرنیانپوشان / سیسمونیها / آیروفرشیها / پرسلانا / آیاکسکویتورز / پوشینه مبل / دیجیگلها / ظروفمسی / جورابا / اسیدخوراکی / ارامویل / امارزیرانداز / ایرانتولزمارکت / Arad Branding
ترجمه مقاله بیستمین پرسش مهر دل نوشته ها، علاقمندی ها دانلود سرا سایت لذت دانایــی تجارت و کسب و کار بررسی و نقد پایان نامه ها تلاش برای افق های روشن آموزش مقاله نویسی بوی مهر فوق برنامه